dodacie podmienky

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, distribúcia, predaj
Definícia: súčasť zmluvy o dodávke tovaru, ktoré upravujú náležitosti dodávky tovaru počnúc spôsobom dodania, druhom dopravy, cez dodaciu paritu, platenie za prepravu, dodacie lehoty až po spôsob platby, podmienky prechodu nákladov a rizík z predávajúceho na kupujúceho
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Kontext: Pri obchodnom rokovaní uľahčujú prijatie dohody o dodávkach typizované dodacie podmienky, s ktorými sú (ak je to potrebné) spojené tzv. dodacie doložky, ktoré dodacie podmienky spresňujú.
Zdroj kontextu: Viestová, K. — Štofilová, J. — Oreský, M. — Škapa, R.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2005.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: delivery conditions