dodacia lehota

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, distribúcia, predaj
Definícia: trvanie vybavovania objednávky a zároveň čas medzi prijatím objednávky a dodávkou tovaru, teda čas vymedzený na splnenie určitej zmluvy o dodávke tovaru alebo služieb
Zdroj: PODĽA Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: delivery time