dodacia kvalita

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: logistický ukazovateľ distribučného centra, na základe ktorého sa posudzuje stupeň jeho pohotovosti dodávky
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.