dodávkový cyklus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, distribúcia
Definícia: časový interval medzi dvoma po sebe nasledujúcimi dodávkami
Zdroj: Viestová, K. — Štofilová, J. — Oreský, M. — Škapa, R.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2005.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: delivery cycle