dodávka²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, distribúcia
Definícia: celkový súbor opatrení, ktoré sú potrebné na premiestnenie tovaru od dodávateľa k odberateľovi
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Kontext: Dodávky sa uskutočňujú na základe zmlúv, v ktorých sú dohodnutné podmienky dodávky.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.
Príbuzné termíny: zásielkový tovar, zásielka, zásielka², priame dodávky, nepriame dodávky