dodávateľ

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod
Definícia: fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaviazala odberateľovi dodať alebo mu dodáva za odplatu v dohodnutom čase alebo lehotách určitý výrobok alebo službu
Zdroj: PODĽA: Rendoš, L. a kol.: Obchodný slovník. Bratislava: Edičné stredisko VŠE 1982.

Príbuzné termíny: reklamácia, predávajúci
Cudzojazyčný ekvivalent: en: contractor, en: supplier