dobytčie jarmoky

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod
Definícia: jarmoky, ktoré sa konali mimo mesta s dobytkom a ktoré trvali 2 až 3 týždne
Zdroj: PODĽA Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: jarmoky