dobrovoľné zmluvné poistenie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: podnikanie a súťaž
Definícia: poistenie za škodu, ktorá môže vzniknúť inému pri výkone vašej podni­kateľskej činnosti
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Poznámka: Záujemca o poistenie by mal vedieť, čo chce poistiť, aká výška škody mu môže vzniknúť a čo mu môže škodu spôsobiť. Tieto údaje mu­sia byť pravdivé a riziko (škoda) musí byť vyčísliteľné, pretože od jeho výšky a od hodnoty po­škodeného majetku závisí suma poistného a v prípade vzniku poistnej udalosti aj výška po­istného plnenia za vzniknutú škodu.