dobropis

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, obchodná dohoda
Definícia: doklad vo forme oznámenia o poskyt­nutí sprostredkovateľskej odmeny a vyrovnaní celkovej fakturovanej sumy
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: credit note
Poznámka: Dobropis označuje aj pripísanie určitej sumy v prospech účtu. Je to úhrada za dodaný tovar či služby, alebo bonifikácia za uznanú reklamá­ciu, dodatočná zľava a pod.