distribučný pomocník s doplňujúcimi výkonmi

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod
Definícia: distribučný pomocník, ktorý ponúka špecializované služby vypĺňajúce medzery vo výkonoch iných účastníkov v distribučnom kanáli
Zdroj: PODĽA Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: distribučný pomocník
Cudzojazyčný ekvivalent: en: distribution assistant with supplementary activities