distribúcia drog

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: kriminológia
Definícia: výroba, prechovávanie a predaj omamných látok
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: droga, prechovávanie drog pre vlastnú potrebu, prechovávanie drog pre vlastnú potrebu vo väčšom rozsahu