dispozičná logistika

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: zahŕňa plánovanie ciest tovaru, uzatváranie zmlúv, určovanie základných podmienok realizácie nákupu či predaja, voľbu dopravných ciest
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: disposition logistics