disponibilné zásoby

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, distribúcia, skladovanie
Definícia: predsta­vujú fyzickú zásobu zmenšenú o uplatnené, ale dosiaľ nevybavené a neexpedované odberateľské požiadavky
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Synonymum: dispozičné zásoby