diplomatická ochrana

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: diplomatické vzťahy
Definícia: nárok občana štátu aplikovaný štátnymi orgánmi v mene poškodenej osoby v zahraničí
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: cudzinec¹
Poznámka: Subjektívny nárok cudzinca na diplomatickú ochranu plynie cudzincovi nie z medzinárodného, ale z vnútroštátneho práva, z jeho právneho vzťahu k domovskému štátu. K diplomatickej ochrane dochádza až potom, keď sa poškodený cudzinec nemôže dovolať svojich práv obvyklými prostriedkami, ktoré mu dáva k dispozícii vnútroštátne právo. Subjektom diplomatickej ochrany je zásadne len štátny občan chráneného štátu. Iné osoby len výnimočne. Pritom treba, aby osoba, o ktorú ide, bola štátnym občanom v tom momente, kedy vznikli okolnosti zakladajúce práva k výkonu ochrany a trvali až do výkonu ochrany.