dezinformácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: nepravdivá, klamlivá informácia, ktorej cieľom je ovplyvniť určité skupiny ľudí alebo celú populáciu
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: kriminálna informácia, neštruktúrovaná informácia
Poznámka: V spravodajskej činnosti jedna zo základných metód na ovplyvnenie protivníka tak, aby sa choval podľa potrieb spravodajskej služby.