detské pornografické dielo

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: zobrazenie pohlavného alebo iného sexuálneho styku s dieťaťom alebo medzi deťmi alebo zobrazenie obnažených častí detského tela, ktorého cieľom je vyvolanie sexuálneho vzrušenia alebo sexuálneho uspokojenia
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: pornografické dielo, dieťa