dekontaminácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky)

Oblasť: civilná obrana
Definícia: odstránenie neželateľných látok z povrchu tela, z určitého predmetu, zariadenia alebo prostredia
Zdroj: Zupková, V.: Základné termíny z civilnej ochrany. In: Kultúra slova, 2001, roč. 35, č. 2, s. 74 – 83.

Príbuzné termíny: špeciálna očista, dezaktivácia, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
Poznámka: Delí sa na: hygienickú očistu osôb, špeciálnu očistu terénu, dezaktiváciu, dezinfekciu a dezinsekciu, deratizáciu.
URL: https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2001/2/ks2001-2.html