deklaratórne akty

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: správne právo
Definícia: individuálne právne akty rozhodnutia vydávané kompetentnými orgánmi, v ktorých sa autoritatívnym spôsobom konštatuje existencia, resp. neexistencia určitého právneho vzťahu (práv a povinností)
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: rozhodnutie