dejiny bezpečnostných služieb

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: verejné právo
Definícia: študijný predmet, ktorý sa zaoberá vznikom a vývojom bezpečnostných služieb, ich organizačnou štruktúrou a postavením v štátnom mechanizme najstarších štátov sveta a na našom území v jednotlivých historických obdobiach
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Synonymum: dejiny polície
Poznámka: Zdôrazňuje nielen historické, ale aj právne aspekty danej problematiky.