definitívne označenie kométy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie
„Odporúčaný (terminologická komisia slovenskej astronomickej spoločnosti sav)“ nie je v zozname možných hodnôt (Navrhovaný STD, Historizmus, Profesionalizmus, Zastaraný, Nesprávny, Neologizmus, Eurolegislatívny, Legislatívny, Normalizovaný, Odporúčaný) tejto vlastnosti.
termín
[?] (schválila None)
Oblasť: astronómia
Definícia: označenie kométy číslom roka, v ktorom prešla perihéliom, a rímskou číslicou vyjadrujú- cou poradie prechodu kométy perihéliom v danom roku
Zdroj: Základné názvy z astronómie. 1992

URL: http://www.juls.savba.sk/ks/