debugger

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Profesionalizmus [?]

Oblasť: softvér
Definícia: ladiaci program
Zdroj: Petráčková, V., Kraus, K. a kol.: Slovník cudzích slov (akademický). 2., doplnené a prepracované vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2005. ISBN 80-10-00381-6.

Synonymum: debuger, krokovač
Príbuzné termíny: debugovať
Cudzojazyčný ekvivalent: en: debugger, cs: debugger
Poznámka: Debugger pomáha odhaľovať a opravovať chyby v zdrojovom kóde.