cyklické zásoby

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, skladovanie
Definícia: predstavujú jeden z dvoch hlavných komponentov akéhokoľ­vek druhu inventára a sú jeho najaktívnej­šou časťou
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Cyklické zásoby sa vyčerpávajú postupne a dopĺňajú sa cyklicky/pravidelne vtedy, keď sú zadané objednávky. Ďalšou časťou inventárnej jednotky sú pohotovost­né zásoby, ktoré predstavujú rezervu proti neistote v dopyte alebo doplnenie v čase medzi zadaním a vybavením objednávky.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.