curudžin

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: verejný poriadok, polícia
Definícia: reťaz dlhá do 60 cm s kovovými záťažami a zároveň držiakmi používaná ako zbraň pri krytoch a škrtení
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: zbraň
Poznámka: Zbraňou sa rotuje po kružnici alebo jej častiach v rôznych rovinách.