cross-docking

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: logistika
Definícia: po­stup uplatňovaný v distribučných centrách, distribučných skladoch, pri ktorom výrobky (veľmi často finálne výrobky pre spotrebiteľský trh) sa v distribučnom centre neuskladňujú, ale sú ihneď pripravené, prípadne konsolidované, t. j. preskupené, zoskupené do dodávok pre maloobchody
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: cross-docking
Poznámka: Tento termín možno voľne preložiť aj ako „krížové prepájanie dodávok“. Pri niektorých druhoch tovarov (pre spotre­biteľský trh) do distribučného skladu prichá­dzajú už pripravené/nachystané palety pre jed­notlivých odberateľov. Z paliet od rôznych dodávateľov sa prekládkou vytvárajú ucelené zásielky pre jednotlivých odberateľov - malo­obchodné predajne.