cost per rating point

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: marketing
Definícia: cena za jeden bod GRP, náklady na oslovenie jedného percenta cieľovej skupiny
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Synonymum: CPRP
Príbuzné termíny: gross rating point, výkon, relatívny výkonový ukazovateľ, reklama
Cudzojazyčný ekvivalent: en: cost per rating point
Poznámka: Cena za jeden bod GRP je relatívnym meradlom efektivity daného média vo vzťahu k cieľovému publiku zadávateľa reklamy.