civilné delikty

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: súkromné právo
Definícia: pozri definíciu synonyma
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Synonymum: protiprávny úkon
Príbuzné termíny: protiprávny stav, protiprávny pobyt cudzinca, právny úkon