civilná ochrana

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: civilná obrana
Definícia: sústava úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spolu s organizáciami a inštitúciami vykonávajúcimi tieto úlohy a opatrenia
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: civilná ochrana obyvateľstva
Poznámka: Spočíva najmä v analýze možného ohrozenia, vo vykonávaní opatrení na zníženie alebo elimináciu rizík ohrozenia a v odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.