cieľové skupiny

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, marketing
Definícia: skupiny spotrebiteľov, nositeľov rozhodnutí alebo spoločností, ku ktorým smeruje marketingová a informačná politika
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Synonymum: cieľové segmenty
Cudzojazyčný ekvivalent: en: target customers groups