chránený záujem

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: verejný poriadok
Definícia: život, zdravie, majetok alebo iné hodnoty, ktoré chránime pred zničením, poškodením, odcudzením alebo inou ujmou
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: ochrana zdravia, ochrana osobnosti, ochrana životného prostredia