centrálne oblastné obchodné strediská

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, predaj
Definícia: miestami centralizácie sú centrum mesta, stred mesta, obchodné ulice atď.
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: oblastné obchodné strediská, periférne oblastné obchodné strediská