cenové výkyvy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, burza, ceny
Definícia: rozdiel medzi záverečnou cenou v rozpätí dvoch dní na burze
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Príbuzné termíny: poistenie pred stratou, výkyvy v dopyte