cenová marža

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, účtovníctvo
Definícia: percentuálny podiel z predajnej ceny, o ktorý sa v absolútnom vyjadrení znižuje predajná cena, aby sa dosiahla nadobúdacia cena
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Kontext: Cenová marža v obchodných podnikoch sa využíva pri systéme tvorby brutto ceny.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: price margin