cenník

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, marketing
Definícia: katalóg, brožúra, zoznam a fotografie jednotlivých výrobkov s uvedením kvalitatívnych znakov, technických parametrov, cien a ďalších údajov o výrobkoch firmy
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.