boxer

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: verejný poriadok, polícia
Definícia: kovový, plastový alebo textilnogumový odliatok, ktorého úderová plocha prstencov je malá (1 – 2 cm) a nemá nijakú plasticitu, čím je lokálny tlak šesťkrát vyšší ako pri úderoch päsťou
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: zbraň
Poznámka: Zásahy do hlavy a srdca môžu spôsobiť ťažké až smrteľné zranenia.