bolestné

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: správne právo, občianske právo
Definícia: náhrada za ujmu nemajetkovej povahy, ktorá vznikla pri škode na zdraví
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Cudzojazyčný ekvivalent: sk: bolestné
Poznámka: Jeho cieľom je poskytnutím peňažných prostriedkov vyvážiť, prípadne zmierniť vzniknuté bolesti. Náhrada za bolesť musí byť primeraná a poskytuje sa jednorazovo na základe lekárskeho posudku v peniazoch.