bodycopy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: reklama
Definícia: označenie pre súhrn informácií podávaných v obsahu reklamného textu
Zdroj: Rusnák, J. a kol.: Texty elektronických médií. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2010.

Príbuzné termíny: reklama, informácia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: bodycopy
Poznámka: Zvyčajne ide o rozširujúci text, ktorý dopĺňa slogan a logo a v ktorom sú atraktívnou formou uvádzané hlavné prednosti ponúkaného výrobku či služby.