blízka osoba v konaní o priestupku

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: správne právo
Definícia: príbuzný v priamom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec a manžel, ako aj iné osoby v rodinnom či obdobnom pomere, avšak iba vtedy, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, právom pociťovala druhá ako vlastnú ujmu
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: konanie o priestupkoch