biodiverzita

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: biosféra
Definícia: rôznorodosť všetkých živých organizmov vrátane ich suchozemských, morských a ostatných vodných ekosystémov a ekologických komplexov
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: ekosystém, ekológia
Poznámka: Zahŕňa rôznorodosť v rámci druhov, medzi druhmi a rozmanitosť ekosystémov. Ide o biologickú rozmanitosť života na Zemi.