benchmarking

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: marketing
Definícia: kontinuálne a systematické porovnávanie vlastnej výkonnosti v produktivite, kvalite a výrobnom procese s podnikmi a organizáciami predstavujúcimi špičkové výkony
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Príbuzné termíny: výkon
Cudzojazyčný ekvivalent: en: benchmarking
Poznámka: Benchmarking možno rozdeliť z hľadiska partnerov pri zdokonaľovaní na tri základné druhy: vnútorný (interný) benchmarking - zahŕňa porovnávanie vo vnútri organizácie; konkurenčný (externý) benchmarking - spočíva v meraní a porovnávaní činností firmy voči konkurencii (s podobnými firmami v odvetví), funkčný (procedurálny) benchmarking - porovnávanie funkcií a postupov v rôznych odboroch, ideálom sú špičkové výkony bez ohľadu na odbor podnikania.