benchmark

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: štátna správa
Definícia: ukazovateľ, voči ktorému sa porovnáva výkonnosť danej organizácie
Zdroj: Gubáňová, M. a kol.: Slovník pojmov z verejnej správy. Nitra: Vydavateľstvo SPU 2017.

Príbuzné termíny: benchmarking²