bargaining

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, mzdová politika, odbory
Definícia: spôsob určovania miezd založený na vyjednávaní medzi zamestnávateľom a odbormi
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: mzda