baliaca logistika

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: zaoberá sa spôsobom balenia, kvalitou obalu, veľkosťou, rozmerom obalu, manipulač­nou jednotkou, logistickou jednotkou, spôso­bom návratnosti, likvidáciou obalu
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Synonymum: obalová logistika
Cudzojazyčný ekvivalent: en: logistics of packing