balanced scorecard

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: štátna správa
Definícia: metóda riadenia, ako preniesť misiu a stratégiu do cieľov a ich metrík tak, aby komplexne postihovali nielen oblasti finančných výsledkov organizácie, ale i všetky základné oblasti predpokladov k dosiahnutiu týchto cieľov, a teda predpokladov pre celkovú úspešnosť
Zdroj: Gubáňová, M. a kol.: Slovník pojmov z verejnej správy. Nitra: Vydavateľstvo SPU 2017.

Kontext: Snaží sa jednoduchým spôsobom definovať riadiaci panel podniku/manažéra. Ciele a metriky sú v rámci BSC organizované do štyroch rôznych skupín - perspektív: finančnej, zákazníckej, interných procesov a učenia, a rastu.

BSC predstavuje prostriedok pre komunikáciu misie a stratégie medzi jednotlivými vrstvami manažmentu aj radovými zamestnancami. Používa sa k tomu, aby všetci pracovníci boli informovaní o aktivátoroch (drivers), ktoré ovplyvňujú súčasný a budúci úspech organizácie.

Zdroj kontextu: Gubáňová, M. a kol.: Slovník pojmov z verejnej správy. Nitra: Vydavateľstvo SPU 2017.
Synonymum: BSC