azylant

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: demografia a obyvateľstvo
Definícia: cudzinec, ktorému Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky udelilo azyl
Zdroj: Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 2

Synonymum: utečenec
Príbuzné termíny: azyl, azylové centrum, azylové konanie, azylové zariadenie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: refugee, fr: réfugié (n. m.)
Poznámka: Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 54 stanovil, že kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa slovo utečenec, rozumie sa tým azylant.