aval zmenky

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, účtovníctvo, platba
Definícia: záväzok tretieho zaplatiť zmenku v termíne splatnosti zmenky
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Aval zmenky je zá­ruka podmienená podpisom ručiteľa na zmen­ke. Avalista je rovnakým dlžníkom ako osoba, za ktorú sa zaručil.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: coaccept the draft, en: bili of exchange aval