automatizované systémy uskladnenia a vyhľadávania tovarov

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, distribúcia, skladovanie
Definícia: pomerne široko rozšírený systém uskladnenia tovarov v regáloch s integrovanými dopravnými prostriedkami, ktoré automaticky ukladajú do a vykladajú z regálov
Zdroj: Viestová, K. — Štofilová, J. — Oreský, M. — Škapa, R.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2005.

Kontext: Tento mechanizovaný systém je podporovaný informačným systémom, ktorý umožňuje identifikáciu tovarov, plánovanie a riadenie ukladania tovarov a plánovanie, riadenie odberu z regálov podľa spracovaných dodacích listov/dokumentov. Moderné automatizované systémy uskladnenia a vyhľadávania tovarov sú technologicky, softvérovo a finančne veľmi náročné systémy.
Zdroj kontextu: Viestová, K. — Štofilová, J. — Oreský, M. — Škapa, R.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2005.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: automatized storage and tracing system