automatizované dopravné systémy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: dopravné pros­triedky bez posádky, vybavené automatickým riadiacim zariadením, ktoré idú po predpísanej trase a zastavujú na každej strojovej alebo montážnej stanici, aby automaticky naložili alebo vyložili súčiastky
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Automatizované systé­my sa zatiaľ využívajú prevažne v rámci vnútro­podnikovej mikrologistiky.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: automatized transport systems, en: automated guided vehicle system