automatická identifikácia tovaru

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, distribúcia, predaj
Definícia: identifikácia tovaru, ktorú umožňujú technológie využívané vo výrobe, v distribúcii a obchode, v doprave, resp. i v inej oblasti, na zisťovanie totožnosti výrobkov, z nich vytvorených manipulačných, prepravných (logistických jednotiek) ako paliet, kontajnerov, prípadne celých dopravných prostriedkov
Zdroj: PODĽA Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Kontext: Na tieto technológie automatickej identifikácie tovarov nadväzujú technológie prenosu súvisiacich informácií medzi článkami logistických reťazcov.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: automatized goods identification