atómový čas

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Slovenskej astronomickej spoločnosti SAV a MŠ SR)

Oblasť: astronómia
Definícia: čas udávaný atómovými hodinami
Zdroj: Gajdoš, Š. – Koza, J. – Pittich, E.: Súpis termínov z astronómie (pokračovanie). In: Kultúra slova, 2008, roč. 42, č. 5, s. 267 – 288.

Synonymum: AT
Cudzojazyčný ekvivalent: en-GB: atomic time