art direktor

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: reklama, povolanie v komunikáciách
Definícia: osoba v reklamnej agentúre zodpovedná za výtvarné a grafické riešenie objednávky
Zdroj: Rusnák, J. a kol.: Texty elektronických médií. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2010.

Kontext: Obrazová redakcia je v našej zemepisnej šírke neznámym pojmom. V každom obrazovom časopise, v každom magazíne by to mala byť prvoradá záležitosť. To je to sito, ktorým prejdú fotografie, kým ich dostane do rúk art direktor a grafik.
Zdroj kontextu: Literárny týždenník. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku Slovenských spisovateľov, 8/1998.
Príbuzné termíny: reklama, reklamná agentúra
Cudzojazyčný ekvivalent: en: art director